Program Knjigovodstvo – osnovno

Usposabljanje traja 80 ur in obsega teoretični in praktični del