Obvestilo: začasno izvajanje izobraževalne in drugih dejavnosti na daljavo