Otvoritev novega študijskega leta UTŽO Trebnje 2021/2022