Zaključna konferenca Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019