EIS-ALP: EVROPSKI INDUKCIJSKI PODPORNI SISTEM ZA UČITELJE, KI POUČUJEJO V ZAPORIH – PREDLOG REŠITVE ZA EVROPSKE IZZIVE

Skip to content