Tečaj Knjigovodstva – poglobljen

Usposabljanje traja 40 ur in obsega teoretični in praktični del

Osrednja vsebina