Program Knjigovodstvo – poglobljeno

Usposabljanje traja 40 ur in obsega teoretični in praktični del